Beste Fietsverzekering ook de goedkoopste fietsverzekering

Goedkoopste fietsverzekering tegen de beste dekking

beste fietsverzekeringDe doorlopende fietsverzekering van Kingpolis is door de Consumentenbond als beste beoordeeld. Van de consumentenbond krijgt de verzekering een 8,5 in de fietsverzekeringtest 2018.
Net als in 2016 komt de doorlopende verzekering voor fietsen als Beste uit de test van de Consumentenbond.
Het testoordeel is in 2018 zelfs nog hoger dan in 2016.
Een aantal pluspunten van de Kingpolis fietsverzekering zijn dat u bij diefstal of total loss 3 jaar lang de nieuwwaarde vergoedt krijgt. Dat wil zeggen dat uw nieuwe fiets per jaar maximaal 4% in prijs gestegen mag zijn. Bij de Casco Compleet dekking heeft u standaard een dekking voor ongevallenverzekering, verhaalsrechtsbijstand en pechhulp.

Bepaal zelf wat voor u de beste doorlopende fietsverzekering is!

De goedkoopste fiestverzekering vind u hier! Beste-fietsverzekering.nl biedt u de vrijheid om zelf uw fietsverzekering samen te stellen en daarbij die keuzes te maken die voor u belangrijk zijn.
Zo kunt u kiezen voor alleen een diefstaldekking of de casco compleet dekking. Ook kunt u kiezen of u liever per maand of per jaar betaalt. 
Wanneer u die keuzes bepaald heeft, vult u de gegevens in van uw fiets, uw slot en het bedrag aan accessoires wat u wilt meeverzekeren. Tenslotte uw adresgegevens en bankrekeningnummer en binnen 5 minuten bent u verzekerd van de beste fietsverzekering van Nederland.
goedkoopste fietsverzekering afsluiten

Dekking beste fietsverzekering Kingpolis

Uw fiets is een belangrijk en kostbaar bezit, waar u veel plezier van heeft. U wilt er natuurlijk ook lang van blijven genieten. Toch kan het gebeuren dat uw fiets gestolen wordt of dat u die auto in de bocht net niet meer kunt ontwijken, waardoor uw fiets beschadigd raakt.
Heel vervelend. Heeft u de beste fietsverzekering van Kingpolis, dan maakt de rijwielzaak uw fiets direct en vergoedt Kingpolis de kosten daarvan. Als de kosten van de reparatie te hoog zijn of als uw fiets niet meer gemaakt kan worden, dan krijgt u een nieuwe fiets. Ook als uw fiets gestolen is, krijgt u een nieuwe fiets.
Met de fietsverzekering van Kingpolis heeft u de keuze uit 2 dekkingen:
 1. de voordelige Diefstaldekking
 2. de uitgebreide Casco Compleet dekking.

Bij Kingpolis kunt u niet alleen uw nieuwe fiets verzekeren, maar ook uw tweedehands fiets kan gewoon verzekerd worden. 

Diefstaldekking:

U bent verzekerd voor diefstal van de hele fiets en van vastgemonteerde onderdelen van de fiets.
Hieronder valt ook schade aan uw fiets die is ontstaan:
 • bij een poging tot diefstal; 
 • tijdens de periode van diefstal.

WAT KRIJGT U VERGOED? 
U ontvangt uw schadevergoeding altijd in natura. U ontvangt dus geen vergoeding in de vorm van een geldbedrag. Is uw fiets gestolen? Dan levert Kingpolis een fiets ter waarde van (maximaal) de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
Is de gestolen fiets nieuw? Dan vergoedt Kingpolis de eerste drie jaar na aanschafdatum ook de eventuele waardestijging van een fiets van dit merk en type, boven de verzekerde waarde. Dat doen zij tot maximaal 4% van het verzekerd bedrag per jaar.
Is de gestolen fiets tweedehands? Dan berekent Kingpolis de vergoeding op basis van de waarde die uw fiets onmiddellijk voor de gebeurtenis had.

Casco Compleet

Kiest u voor de uitgebreide Caso Compleet dekking dan bent u naast diefstal ook verzekerd voor overige beschadigingen en heeft u dekking voor Fiets Pechhulp, Ongevallen en Rechtsbijstand.

WAT KRIJGT U VERGOED? 
U ontvangt uw schadevergoeding altijd in natura. Hierbij zijn twee mogelijkheden: 
Is uw fiets total loss of gestolen? Dan levert Kingpolis u een fiets ter waarde van (maximaal) de verzekerde waarde die op uw polisblad staat. Is de fiets nieuw? Dan vergoedt Kingpolis de eerste drie jaar na aanschafdatum ook de eventuele waardestijging van een fiets van dit merk en type, boven de verzekerde waarde. Dat doen zij tot maximaal 4% van het verzekerd bedrag per jaar. Is de fiets tweedehands? Dan berekent Kingpolis de vergoeding op basis van de waarde die uw fiets onmiddellijk voor de gebeurtenis had. 
Is uw fiets beschadigd? Dan vergoedt Kingpolis de reparatie van uw fiets. Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de verzekerde waarde van uw fiets en de waarde van de restanten na de schade? Dan is uw fiets total loss en vergoedt Kingpolis de schade zoals hierboven staat.

Fiets Pechhulp

De dekking Fiets Pechhulp is onderdeel van de dekking Casco Compleet.

WAAR BENT U VERZEKERD?
De dekking Fiets Pechhulp is geldig in Nederland, bij pech vanaf drie kilometer van uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
U bent verzekerd voor pechhulp:
 • bij pech onderweg waardoor u niet verder kunt fietsen;
 • als uw fiets gestolen is en u niet terug kunt keren naar uw vertrekpunt (tot maximaal dertig kilometer);
 • als u uw fietstocht niet kunt voortzetten door een ongeval of ziekte.
Kingpolis zorgt ervoor dat u en één eventuele medereiziger veilig op uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres komen.
Voordelen goedkoopste fietsverzekering KingpolisU moet zich wel bevinden op of verplaatsen naar een veilige locatie op de openbare weg waar het pechhulpvoertuig u kan bereiken. Uw fiets wordt, indien u dit wenst, naar een rijwielhandelaar naar keuze gebracht. 
U heeft maximaal drie keer per kalenderjaar recht op pechhulp.

Ongevallendekkng

De dekking Ongevallen is onderdeel van de dekking Casco Compleet.
WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Deze dekking keert uit als u door een ongeval met de fiets blijvend invalide wordt of overlijdt. Heeft Kingpolis binnen een jaar na de melding van het ongeval nog niet vastgesteld welke uitkering u krijgt voor invaliditeit? Dan vergoeden zij ook de wettelijke rente. U krijgt deze rente vanaf de 365e dag na de melding van het ongeval, totdat uw invaliditeit definitief is vastgesteld.
 • Bij overlijden: € 5.000,-.
 • Bij blijvende invaliditeit: maximaal € 10.000,-.

Fiets rechtsbijstand

De dekking Fiets Rechtsbijstand is onderdeel van de dekking Casco Compleet.
Kingpolis heeft voor deze dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit betekent dat DAS de rechtshulp uitvoert en rechtsbijstand verleent.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
U bent als eigenaar van de verzekerde fiets verzekerd voor verhaalsrechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil (een geschil). Maar alleen als het geschil gaat over een gebeurtenis die plaatsvond terwijl u (of iemand anders met uw toestemming) aan het verkeer deelnam met de verzekerde fiets. Het geschil gaat over:
 • schade die een ander aan de verzekerde fiets heeft toegebracht en waarvoor hij aansprakelijk is; 
 • schade (letsel) die een ander heeft toegebracht aan degene die de fiets bestuurt of hiermee wordt vervoerd, en waarvoor die ander aansprakelijk is. 
U krijgt juridische hulp als er een geschil is of dreigt te ontstaan. Maar alleen als u verzekerd bent op het moment dat de gebeurtenis plaatsvond, waardoor het geschil ontstond.

Lees voor alle voorwaarden de Algemene Voorwaarden Fietsverzekering van Kingpolis

Bereken hieronder de premie voor uw fietsverzekering. Mocht u gebruik maken van de browsers Safari (Apple), Firefox, of Opera, dan functioneert onderstaande module niet goed. Klik dan hier om uw premieofferte aan te vragen. U krijgt dan binnen 24 uur uw premieofferte toegemaild.

Bereken uw premie en sluit de goedkoopste fietsverzekering online af!