Beste e-bikeverzekering ook de goedkoopste e-bikeverzekering

Beste doorlopende e-bikeverzekering tegen de goedkoopste premie!

beste e-bikeverzekeringDe doorlopende e-bikeverzekering van Kingpolis is door de Consumentenbond als beste beoordeeld. Van de Consumentenbond krijgt de doorlopende e-bikeverzekering een 8,1 in de e-bikeverzekering test van april 2020. 
Net als in 2016, 2018 en 2019 komt de Kingpolis doorlopende verzekering voor e-bikes als Beste uit de test van de Consumentenbond.
Een aantal pluspunten van de Kingpolis e-bikeverzekering zijn dat u bij diefstal of total loss 3 jaar lang de nieuwwaarde vergoedt krijgt. Dat wil zeggen dat uw nieuwe e-bike per jaar maximaal 4% in prijs gestegen mag zijn. Bij de Casco Compleet dekking heeft u standaard een dekking voor ongevallenverzekering, verhaalsrechtsbijstand en pechhulp.

Bepaal zelf wat voor u de beste e-bikeverzekering is!

Beste-fietsverzekering.nl biedt u de vrijheid om zelf uw e-bikeverzekering samen te stellen en daarbij die keuzes te maken die voor u belangrijk zijn.
Zo kunt u kiezen voor alleen een diefstaldekking of de casco compleet dekking. Ook kunt u kiezen of u liever per maand of per jaar betaalt. En wilt u uw nieuwe e-bike verzekeren dan kunt u natuurlijk ook kiezen voor de unieke e-bike Fiets Garantie.
Wanneer u die keuzes bepaald heeft, vult u de gegevens in van uw e-bike, uw slot en het bedrag aan accessoires wat u wilt meeverzekeren. Tenslotte vult u uw adresgegevens en bankrekeningnummer in en binnen 5 minuten bent u verzekerd van de beste e-bikeverzekering van Nederland.
Beste e-bike verzekering afsluiten

Dekking beste e-bikeverzekering Kingpolis

Uw e-bike is een belangrijk en kostbaar bezit, waar u veel plezier van heeft. U wilt er natuurlijk ook lang van blijven genieten. Toch kan het gebeuren dat uw e-bike gestolen wordt of dat u die auto in de bocht net niet meer kunt ontwijken, waardoor uw e-bike beschadigd raakt.
Heel vervelend. Heeft u de beste e-bikeverzekering van Kingpolis, dan maakt de rijwielzaak uw e-bike direct en vergoedt Kingpolis de kosten daarvan. Als de kosten van de reparatie te hoog zijn of als uw e-bike niet meer gemaakt kan worden, dan krijgt u een nieuwe e-bike. Ook als uw e-bike gestolen is, krijgt u een nieuwe e-bike.
Met de e-bikeverzekering van Kingpolis heeft u de keuze uit 2 dekkingen:
 1. de voordelige Diefstaldekking
 2. de uitgebreide Casco Compleet dekking.

Bij Kingpolis kunt u niet alleen uw nieuwe e-bike verzekeren, maar ook uw tweedehands e-bike. 

Diefstaldekking:

U bent verzekerd voor diefstal van de hele e-bike en van vastgemonteerde onderdelen van de e-bike. Hieronder valt ook schade aan uw e-bike die is ontstaan:
 • bij een poging tot diefstal; 
 • tijdens de periode van diefstal.

WAT KRIJGT U VERGOED?
U ontvangt uw schadevergoeding altijd in natura. U ontvangt dus geen vergoeding in de vorm van een geldbedrag. Is uw e-bike gestolen? Dan levert Kingpolis een e-bike ter waarde van (maximaal) de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
Is de gestolen e-bike nieuw? Dan vergoedt Kingpolis de eerste drie jaar na aanschafdatum ook de eventuele waardestijging van een e-bike van dit merk en type, boven de verzekerde waarde. Dat doen zij tot maximaal 4% van het verzekerd bedrag per jaar.
Is de gestolen e-bike tweedehands? Dan berekent Kingpolis de vergoeding op basis van de waarde die uw e-bike onmiddellijk voor de gebeurtenis had.

Casco compleet

Kiest u voor de uitgebreide Caso Compleet dekking dan bent u naast diefstal ook verzekerd voor overige beschadigingen en heeft u dekking voor Fiets Pechhulp, Ongevallen en Rechtsbijstand.

WAT KRIJGT U VERGOED?
U ontvangt uw schadevergoeding altijd in natura. Hierbij zijn twee mogelijkheden: 
Is uw e-bike total loss of gestolen? Dan levert Kingpolis u een e-bike ter waarde van (maximaal) de verzekerde waarde die op uw polisblad staat. Is de e-bike nieuw? Dan vergoedt Kingpolis de eerste drie jaar na aanschafdatum ook de eventuele waardestijging van een e-bike van dit merk en type, boven de verzekerde waarde. Dat doen zij tot maximaal 4% van het verzekerd bedrag per jaar. Is de e-bike tweedehands? Dan berekent Kingpolis de vergoeding op basis van de waarde die uw e-bike onmiddellijk voor de gebeurtenis had. 
Is uw e-bike beschadigd? Dan vergoedt Kingpolis de reparatie van uw e-bike. Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de verzekerde waarde van uw e-bike en de waarde van de restanten na de schade? Dan is uw e-bike total loss en vergoedt Kingpolis de schade zoals hierboven staat.

Fiets Pechhulp

De dekking Fiets Pechhulp is onderdeel van de dekking Casco Compleet.

WAAR BENT U VERZEKERD?
De dekking Fiets Pechhulp is geldig in Nederland, bij pech vanaf drie kilometer van uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
U bent verzekerd voor pechhulp:
 • bij pech onderweg waardoor u niet verder kunt fietsen;
 • als uw e-bike gestolen is en u niet terug kunt keren naar uw vertrekpunt (tot maximaal dertig kilometer);
 • als u uw fietstocht niet kunt voortzetten door een ongeval of ziekte.
Kingpolis zorgt ervoor dat u en één eventuele medereiziger veilig op uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres komen.
Voordelen beste fietsverzekering KingpolisU moet zich wel bevinden op of verplaatsen naar een veilige locatie op de openbare weg waar het pechhulpvoertuig u kan bereiken. Uw e-bike wordt, indien u dit wenst, naar een rijwielhandelaar naar keuze gebracht. 
U heeft maximaal drie keer per kalenderjaar recht op pechhulp.

Ongevallendekking

De dekking Ongevallen is onderdeel van de dekking Casco Compleet.
WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Deze dekking keert uit als u door een ongeval met de e-bike blijvend invalide wordt of overlijdt. Heeft Kingpolis binnen een jaar na de melding van het ongeval nog niet vastgesteld welke uitkering u krijgt voor invaliditeit? Dan vergoeden zij ook de wettelijke rente. U krijgt deze rente vanaf de 365e dag na de melding van het ongeval, totdat uw invaliditeit definitief is vastgesteld.
 • Bij overlijden: € 5.000,-.
 • Bij blijvende invaliditeit: maximaal € 10.000,-.

Fiets Rechtsbijstand

De dekking Fiets Rechtsbijstand is onderdeel van de dekking Casco Compleet.
Kingpolis heeft voor deze dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit betekent dat DAS de rechtshulp uitvoert en rechtsbijstand verleent.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
U bent als eigenaar van de verzekerde e-bike verzekerd voor verhaalsrechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil (een geschil). Maar alleen als het geschil gaat over een gebeurtenis die plaatsvond terwijl u (of iemand anders met uw toestemming) aan het verkeer deelnam met de verzekerde e-bike. Het geschil gaat over:
 • schade die een ander aan de verzekerde e-bike heeft toegebracht en waarvoor hij aansprakelijk is; 
 • schade (letsel) die een ander heeft toegebracht aan degene die de e-bike bestuurt of hiermee wordt vervoerd, en waarvoor die ander aansprakelijk is. 
U krijgt juridische hulp als er een geschil is of dreigt te ontstaan. Maar alleen als u verzekerd bent op het moment dat de gebeurtenis plaatsvond, waardoor het geschil ontstond.

De unieke Fiets Garantie van Kingpolis

Koopt u een nieuwe e-bike en kiest u voor Casco Compleet? Dan kunt u ook de
uitbreiding Fiets Garantie afsluiten. Hiermee heeft u de dekking voor uw e-bike èn accu goed
geregeld. De accu is een duur onderdeel van uw e-bike en u weet van te voren niet hoelang deze zal meegaan. Voor de consument die voor zijn of haar e-bike iets meer zekerheid zoekt heeft Kingpolis de unieke Fiets Garantie ontwikkeld. Deze dekking kunt u alleen afsluiten wanneer u een nieuwe e-bike direct na aankoop bij ons verzekert.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
U bent, tot maximaal het verzekerd bedrag, verzekerd voor schade aan:
 • de verzekerde e-bike of onderdelen van de e-bike, ontstaan als gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, of door een bewerkings- of montagefout. Deze eigen gebrek schades zijn normaal gesproken uitgesloten op ieder fietsverzekering, maar kunt u met de Fiets Garantie meeverzekeren.
 • het batterijpakket, inclusief elektrische onderdelen.

WAAR BENT U VERZEKERD?
De dekking Fiets Garantie is alleen geldig in Nederland.

WELK EIGEN RISICO GELDT ER?
Bij een verzekerde schade aan het batterijpakket heeft u de eerste 12 maanden geen eigen risico. Na 12 maanden bedraagt het eigen risico € 75,00 en na 36 maanden € 150,00.

Lees voor alle voorwaarden de Algemene Voorwaarden Fietsverzekering van Kingpolis

Bereken hieronder de premie voor uw e-bikeverzekering. Mocht u gebruik maken van de browsers Safari (Apple), Firefox, of Opera, dan functioneert onderstaande module niet goed. Klik dan hier om uw premieofferte aan te vragen. U krijgt dan binnen 24 uur uw premieofferte toegemaild.

Bereken uw premie en sluit eenvoudig online af!